Aj jeseň života je krásna

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Michalovciach

Zemplínske osvetové stredisko  Michalovce – kultúrne zariadenie KSK

Mesto Michalovce

Mestské kultúrne stredisko Michalovce

vyhlasujú 1. ročník

 regionálnej súťaže záujmovo-umeleckej činnosti seniorov

” AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA …”

pod záštitou primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka

 

Charakteristika súťaže:

 “ Aj jeseň života je krásna…” je regionálna súťaž v jednotlivých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti seniorov – členov Jednoty dôchodcov na Slovensku.

 

                                       Poslanie súťaže :

 • rozvíjať lásku k piesni, regionálnemu folklóru
 • podnecovať aktivity pri vyhľadávaní už zabudnutých piesní, textov
 • prispievať k plnohodnotnému tráveniu voľného času
 • uchovávať tradičnú ľudovú kultúru
 • umožniť naväznosť na krajské a celoslovenské prehliadky
 • Súťažné podmienky :                                          
 • do súťaže sa môžu zapojiť členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku z okresov Michalovce a Sobrance
 • každá základná organizácia sa môže do súťaže zapojiť vo vyhlásených kategóriách
 • súťaží sa v časovom rozmedzí 5 minút/jednotlivci/, 10 minút /kolektívy/                                         Kategórie :
 • Jednotlivci:
 • Prednes poézie a prózy
 • Spev /folklórny/ – sólo, duo,
 • Spev /nefolklórny /
 • Sólista – inštrumentalista/hudobný nástroj/
 • Kolektívy:
 • Spevácka skupina /folklórna/
 • Spevácka skupina /nefolklórna/
 • Jednotlivci – remeselníci:
 • remeslá
 • drevorezba, práce z  kovu, drôtu
 • paličkovanie, vyšívanie, pletenie, háčkovanie, iné ručné práce a textilné techniky