Kontakty

Kontakty OO JDS Michalovce

Predseda :         Ján Butala                       0911 109 409
Podpredseda:  Miroslav Čepera           0902 660 440
Podpredseda:  Ján Preverčík                 0904 218 245
Tajomníčka :   Anna Kovaľová              0907927355
Hospodárka:   Marta Ivanková             0948522030

Predseda revíznej komisie :  Emília Bulovčáková  0910 121 204

Členmi predsedníctva OO JDS Michalovce sú všetci predsedovia základných organizácii:

 1. Bánovce nad Ondavou                           Michal Tkáč                         0915 366 953
 2. Bracovce                                                      Mária Adamová                  0910 372 280
 3. Hažín                                                            Ján Gulík                                0907 947 624
 4. Klokočov                                                     Ľudmila Karšňáková        0908 873 234
 5. Krásnovce                                                   Danka Saboslayová           0907 029 389
 6. Kusín                                                             Emília Bulovčáková          0910 121 204
 7. Lastomír                                                      Ing. Pavol Čižmár               0948 791 150
 8. Laškovce                                                      Pavol Hájnik                         0905 732 943
 9. Lúčky                                                            Anna Hurová                         0908 421 855
 10. Michalovce 1                                              Mgr. Mária Hajduková      0907 991 452
 11. Michalovce 2                                             Martin Fedorko                    0915 385 584
 12. Michalovce 3                                             Dušan Lellák                          0907 900 743
 13. Palín                                                              Emília Tobiášová                 0915 906 520
 14. Pozdišovce                                                  Dáša Lukáčová                      0907 082 661
 15. Rakovec nad Ondavou                            Magda Antoničová              0915 509 993
 16. Senné                                                             Marta Muchová                    056/ 649 7440
 17. Slavkovce                                                     Viera Pavlíková                     0907 186 106
 18. Sliepkovce                                                   Ján Preverčík                          0904 218 245
 19. Stretava                                                        Vlastimila Hudáková           0915 288 880
 20. Šamudovce                                                  Miroslav Čepera                    0902 660 440
 21. Trhovište                                                      Emil Baláž                               056/ 649 5544
 22. Vinné                                                              Ján Butala                                0911 109 409
 23. Zemplínska Široká                                   Ing Vasiľ Čuvan                     0911 509 133