Pozdišovce

Naša ZO JDS v Pozdišovciach vznikla 1.3.2011. Predtým bola v Pozdišovciach organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnilo 80 občanov. Teraz už máme 111 členov. O týchto členov sa stará 9 členný výbor + 3 členná revízna komisia. Predsedníčkou ZO je Dáša Lukáčová. Máme veľmi dobrú spoluprácu s obecným úradom na čele so starostom Ing. J. Čižmárom. Ďalej spolupracujeme s OO JDS v Michalovciach, inými organizáciami v obci, s folklórnou skupinou Harčare v Pozdišovciach pod vedením O. Nováka. Výbor sa stretáva pravidelne 1 x mesačne a podľa potreby aj častejšie. Pre svojich členov organizujeme zájazdy za kultúrou, na kúpaliska v lete a na  jeseň  nákupy do Poľska. V mesiaci október organizujeme spoločné posedenie jubilujúcich členov ZO JDS pri dožití 60,70,80,a viac rokov aj s rodinnými príslušníkmi. Pri týchto príležitostiach nám kultúrny program zabezpečuje naša folklórna skupina „Harčare“ . Ďalej spolupracujeme so ZOS v Michalovciach, s ktorým každoročne pripravujeme akcie pred Veľkou nocou a pred Vianočnými sviatkami. V júni alebo v júli organizujeme športový deň seniorov. Navštevujeme chorých a imobilných členov a zúčastňujeme sa aj poslednej rozlúčky s našimi členmi. Naši seniori sa tešia na spoločne prežité akcie, kde si odovzdávajú svoje skúsenosti, zážitky a často si aj zaspievajú.